Du är här

Yrkesstolthet

Vi är stolta över vår hårdvara – rörsystemen med all sin kringutrustning. Det är produkter med höga krav på teknik, tillverkningsresurser och kvalitet. Men det är mjukvaran – människorna som jobbar här – som är vår stora tillgång. Med kunskap, erfarenhet och en flexibel produktionsapparat ser de till att du får exakt det du beställt på utsatt tid. Även när tiden är knapp, eftersom vi producerar mot lager.

Här kan du läsa om våra kärnvärden, hur vi kvalitetssäkrar vår verksamhet och våra leveranser samt hur vi jobbar med miljön. Det vill säga allt som bidrar till att vi känner oss stolta över det vi levererar.

En kort presentation över vårt miljö- och klimatarbete finns även i den här filmen.