Vårt erbjudande

Det här erbjuder Powerpipe
(varav vissa delar gör oss unika)

Kundservice

 • Hög kundsupport - enkel och direkt kontakt med säljare, orderläggare, utlastning, kvalitet och teknik för korta ledtider och snabb hjälp
 • Flexibilitet
 • Korta ledtider standarddelar såväl som kundanpassat
 • Unik logistik och transportlösning
  Läs mer >

Produkter

 • Såväl standard- som kundanpassade lösningar
 • Generellt robusta rördelar med stor frihet i förläggning:
  - Rördragning i schakt kan vid etappvis utbyggnad avslutas med valfri twinrördel utan att lägga till extra fixplåtar
  - Avstick för raka T-stycken twin behöver inte avlastningsslag eftersom huvudrören är extra förstärkta
  - Många T-stycken (enkel och twin) starkare än konkurrenternas
 • Fokus på effektiv isolering:
  - Serie 4 enkelrör som standard
  - Superisolerade rör med vakuumpaneler - totalt 30% lägre förluster för twin med bibehållen manteldiameter, 50% lägre för framledning
 • Ventilenheter kan som standard fås med olika storlekar på luftare/avtappning för varje huvudrörsstorlek.
  Alla våra rör och rördelar >
  Övrigt Sortiment >

Teknikutveckling

 • Först på marknaden med
  - Freonfri isolering
  - Twinrör
  - Samlingspottor för ventilprodukter
  - Rör med vakuumpaneler
 • Egenutvecklad programvara för expansionsberäkningar
 • Samarbeten sker inom forskning och utveckling tillsammans med Chalmers och RISE
 • Deltagande inom standardutveckling
  Läs mer >

Kvalitet
Certifierade i enlighet med kvalitetsstandard ISO 9001.  Det betyder att kvaliteten säkerställs i alla led. Oberoende part utför varje år två test på våra fjärrvärmerör enligt funktionskraven i SS-EN 253.
Läs mer >

Miljö
Certifierade i enlighet med miljöledningsstandard ISO 14001.Vi kan erbjuda vissa externa transporter med fossilfria bränslen och Euro 6-klass. Interna transporter görs antingen genom eldrift med miljömärkt el eller dieseldrift där hälften av bränslet är förnybart. Internt PEH-material mals ner och återanvänds. Överblivet PUR-skum skickas till förbränning som genererar fjärrvärme.
Läs mer >

Energi
Certifierade i enlighet med energiledningsstandard ISO 50001. Vi använder miljömärkt el för hela verksamheten och återvinner processvärme.
Läs mer >

Arbetsmiljö
Certifierade i enlighet med arbetsmiljöledningsstandard ISO 45001. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra vår arbetsmiljö och förebygga olyckor.