Vårt erbjudande

Detta tillhandahåller Powerpipe
(varav somligt gör oss unika)

Kundservice

 • Hjälpsam kundsupport – enkel, snabb och direkt kontakt med säljare, orderläggare, utlastning med flera.
 • Flexibilitet – vi anpassar och förändrar oss för att kunna leverera det våra kunder behöver.
 • Korta ledtider för både standarddelar och kundanpassat.
 • Unik logistik- och transportlösning.
  Läs mer >

Produkter

 • Från standard- till kundanpassade lösningar.

 • Robusta rördelar med stor frihet när det gäller förläggning:
  - Rördragning i schakt kan vid etappvis utbyggnad avslutas med valfri twin-rördel utan extra fixplåtar.
  - Avstick för raka twin T-stycken behöver inte avlastningsslag eftersom huvudrören är förstärkta.
  - Många T-stycken (singel och twin) är starkare än konkurrenternas.

 • Fokus på effektiv isolering:
  - Enkelrör Serie 4 är standard.
  - Superisolerade rör med vakuumpaneler – totalt 30 % lägre förluster för twin-rör med bibehållen manteldiameter, varav 50 % lägre vid framledning.

 • Ventilenheter med olika storlekar på luftare/avtappare erbjuds som standard för varje dimension på huvudrör.

  Alla våra rör och rördelar >
  Övrigt Sortiment >

Teknikutveckling

 • Först på marknaden med
  - Freonfri isolering.
  - Twin-rör.
  - Samlingspottor för ventilprodukter.
  - Rör med vakuumpaneler.
 • Egenutvecklad programvara för expansionsberäkningar
 • Samarbeten med Chalmers och RISE när det gäller forskning och utveckling.
 • Deltagande i standardutveckling.
  Läs mer >

Kvalitet
Powerpipe är certifierade i enlighet med kvalitetsstandard ISO 9001. Det betyder att kvaliteten säkerställs i alla led. Oberoende part utför varje år två test på våra fjärrvärmerör enligt funktionskraven i SS-EN 253.
Läs mer >

Miljö
Powerpipe är certifierade i enlighet med miljöledningsstandard ISO 14001. Vi kan erbjuda vissa externa transporter med fossilfria bränslen och lätta transportfordon som uppfyller den europeiska miljöklassen Euro 6. Interna transporter görs antingen med hjälp av eldrift med miljömärkt el eller dieseldrift där hälften av bränslet är förnybart. Internt PEH-material mals ner och återanvänds. Överblivet PUR-skum skickas till förbränning som genererar fjärrvärme.
Läs mer >

Energi
Powerpipe är certifierade i enlighet med energiledningsstandard ISO 50001. Vi använder miljömärkt el för hela verksamheten och återvinner processvärme.
Läs mer >

Arbetsmiljö
Powerpipe är certifierade i enlighet med arbetsmiljöledningsstandard ISO 45001. Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra vår arbetsmiljö och förebygga olyckor.