Säker muffning

Varje år upptäcks onödiga skador på fjärrvärmenätet. Många år av enträget arbete i branschen har emellertid resulterat i att antalet skador nu är nere på ~0,003 skador/år och km. Trots denna förbättring arbetar vi vidare med att ytterligare minska de framtida kostnader som dessa ”onödiga” skador orsakar.

Vi rekommenderar därför följande:

Beställaren:

 • Använd enbart certifierade företag och montörer med skarvpass.
 • Skapa en god arbetsmiljö för skarvmontaget.
 • Beställ i god tid och ta hänsyn till att montaget kan ta tid.
 • Respektera om montören anser att arbetet inte kan utföras på ett professionellt sätt vid ett visst tillfälle.
 • Utbilda och använd kontrollant.
 • Kvalitetssäkra arbetet.

Leverantören:

 • Använd enbart certifierade företag och montörer med skarvpass.
 • Utbilda med jämna mellanrum.
 • Ge tydliga arbetsinstruktioner.
 • Stöd muffningsmontören när det gäller krav på god arbetsmiljö.
 • Kvalitetssäkra arbetet genom besiktningar med mera.

 Muffningsföretaget:

 • Använd enbart montörer med skarvpass för skarvningsarbeten.
 • Protestera om arbetet inte kan utföras på ett bra sätt av arbetsmiljöskäl eller på grund av yttre förhållanden.
 • Provtryck och besiktiga varje skarv okulärt.
 • Kvalitetssäkra arbetet. 

   

För mer information