Övrigt sortiment

Specialrör

Vårt sortiment av specialrör omfattar:

 • Rör för fjärrkyla. 
 • Isolerade rör med medierör av rostfritt material eller plast.
 • Rör med spirorör som yttermantel. 
 • Flexrör med kopparrör eller stålrör som medierör. 
 • Casaflex, flexrör i rostfritt.

 

Skarvar

Skarvarna, som tätar och förbinder mantelrör mellan olika rörenheter, kan delas in i tre typer:

Svetsmuff

Ett svetsförband innebär att grundmaterialet i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna.

Krympmuff

En krympmuff är ett förband där den expanderade muffen genom krympning ansluter till mantelröret och åstadkommer en tätning/kraftöverföring. Tätningen utgörs av ett skikt mastix mellan muff och rör. Krympmuffen kan förses med krympslangar som extra tätning.

Skjutmuff

Skjutmuffen är ett förband där tätningen mellan mantelrör och muff utgörs av krympband eller krympslangar. Metoden används vid enklare montagesituationer.

 

Fuktövervakningssystem

Alla isolerade produkter från Powerpipe är försedda med två ingjutna larmtrådar parallellt med stålröret. I varje skarv kopplas trådarna samman så att de bildar en slinga, som ansluts till en larmenhet. Förekomst av fukt kan detekteras genom att det elektriska motståndet mellan koppartråden och mediaröret minskar. Positionen för fukten kan identifieras med hjälp av en puls-ekometer.

Larmenheterna kan vara lokala med enkla enheter för varje slinga eller centrala med lokala enheter sammankopplade till en centralenhet. Enheterna kan vidare kommunicera med en dator via signalkablar av koppar eller fiber, telefon, GSM-nätet eller internet. På så vis kan hela fjärrvärmenätet övervakas kontinuerligt från valfri plats.

Läs mer på: www.wideco.se och www.pipeguard.se

 

Tillbehör

Hos oss hittar du även alla tillbehör som behövs vid installationer av fjärrvärme eller fjärrkyla.

 • genomföringar
 • anborrningsventiler
 • expansionskuddar
 • mätinstrument
 • portionsskum
 • verktyg och material.

   

För mer information