Vi gillar förnybar energi

Så här ser trycket på våra mantelrör numera ut. 
Industrier i vår bransch behöver mycket energi för tillverkning. För Powerpipe är elförbrukningen mest omfattande energislaget.

Vi har valt att göra skillnad för en hållbar framtid för kommande generationer genom att välja 100% förnybar elproduktion i vårt elavtal. Och inte bara det, med tillägget Bra Miljöval. Det innebär att, förutom att den är förnybar (vind, vatten eller sol), upphandlas den på striktare kriterier där det också ställs krav att pengar fonderas för särskilda förnybarhetsprojekt.

Dessutom: våra dieseltruckar går på en 100%  förnybar råvara, vi jobbar med energieffektivisering och är certifierade enligt energiledningssystem ISO 50001.