Uppdatering av vårt beräkningsprogram Static Calculations

Vårt egenutvecklade beräkningsprogram Static Calculations finns nu i en uppdaterad version, 2020:1.
Det nya består av:

  • Utökad möjlighet att anpassa beräkningen utöver EN13941 genom att ändra antal cykler efter utökad livslängd, över 30 år, samt att använda sig av verklig temperatur för att räkna om till fulla lastcykler. Det påverkar erforderlig skänkellängd
  • Förbättrad funktionalitet för T-styckesberäkning där det bl a varnas för om T-stycket ligger inom skänkellängd
  • Mindre korrektioner såsom text och figurer

För mer information