Uppdatering av vårt beräkningsprogram Static Calculations

Vi har ytterligare utvecklat beräkningsprogrammet Static Calculations, nu i version 2021:1.
Det nya består av:

  • Förbättrade och tydligare figurer

  • Ändrade manteldiametrar för singelrör DN≥450 och twin DN20 för att harmonisera med seriebenämningar i senaste tillämpliga EN-standarder

  • Ändrade benämningar för böjradie, manteldiameter, ståldiameter och tjocklek för att harmonisera med benämningar i senaste tillämpliga EN-standarder

För mer information