Tack alla deltagare på årets Powerpipedag den 28e september!

I år var vi 110 engagerade personer från energibolag, entreprenörer, fjärrvärme konsulter och leverantörer av material, system och tjänster.

Vi började med en genomgång av utmaningar och möjligheter för branschen i Norge och Sverige. Tack Trygve Mellvang Tomren-Berg på Norsk Fjernvarme och John Johnsson på Profu.

Vi fortsatte med intressanta case från verkligheten där Trond Gunnar Frydenlund från Svalbard Energi gav tänkvärda perspektiv och hur man måste tänka vid förläggning och underhåll av ett fjärrvärmenät i en miljö med Permafrost. Vi fick sedan en presentation av Helge Averfalk från Halmstad högskola gällande framtida möjligheter med 3-rörsystemet som installerats i området Ranagård av Halmstad Energi utifrån teknik utvecklad av högskolan i Halmstad.

Efter en god lunch med svindlande utsikt över Göteborgs hamn gick vi igenom kompletterande tekniker för läcksökning med hjälp av Jörgen Wennman på Pipeguard, Niklas Robledo på Termisk Systemteknik, Susanne Kihl på Hundägarservice och Peter Langelotz på Wideco.

Anders Fransson på Göteborg Energi berättade hur dom arbetar med kringfyllnadsmaterial nu och i framtiden, varpå Jan Frick på Powerpipe och David Larsson på Mittel visade vad man bör tänka på vad gäller val av muffar vid grövre fyllnadsmaterial.

Alberto Vega på RISE gav ett spännande föredrag om långtidsprovning av fjärrvärmerör, ett projekt Powerpipe, RISE och Chalmers samarbetat med över många år.

Vi avslutade dagen med produktnyheter och en presentation av Powerpipe som ett autonomt litet bolag i en stor internationell industrikoncern, Kingspan.

Powerpipe är ett litet, flexibelt och snabbfotat bolag med korta beslutsvägar, men samtidigt stora och starka, en stabil samarbetspartner för alla storlekar av fjärrvärmeprojekt.

Vi summerar årets Powerpipedag som en fantastisk mötesplats för kunniga och engagerade personer inom fjärrvärmebranschen i Sverige och Norge.
Många intressanta föredrag, diskussioner och nätverkande under en intensiv dag som avslutades med en mycket trevlig middag.

Tack till alla medverkande och väl mött igen nästa år!