Stockholms tingsrätt godkänner förvärvet av Powerpipe Systems AB

2016-08-04
Stockholms tingsrätt har idag meddelat att de godkänner Logstor Sverige Holding AB:s överklagan av Konkurrensverkets beslut att stoppa förvärvet av Powerpipe Systems AB.

Stockholms tingsrätt är dock inte sista instans utan domen kan överklagas till marknadsdomstolen. Powerpipe Systems AB kommer därför att vänta tills domen vunnit laga kraft innan förvärvet genomförs.

– Nu när vi mottagit domen från Stockholms tingsrätt kommer vi att avvakta eventuella åtgärder från övriga aktörer. Det påverkar inte våra kunder och vårt fokus kommer fortsatt att vara att upprätthålla vår goda service, säger VD Johan Korpås.

För ytterligare information – kontakta ansvarig säljare.