Starkt varumärke bakom ett bra resultat för 2015

Powerpipe Systems AB har haft en mycket god försäljning under 2015, den bästa i företagets 30-åriga historia. Vårt arbete med att skapa ett starkt varumärke i Europa visar sig i form av goda försäljningssiffror i både Sverige och på exportmarknaderna.

Under våren och sommaren upplevde vi, som så många andra, en stor brist på råmaterial till våra plaströr. Polyeten var en bristvara under flera månader och vi fick arbeta hårt för att kunna klara leveranserna till våra kunder. Leverantörerna av polyeten ökade dessutom priserna kraftigt under året, vilket utgjorde ytterligare en utmaning för oss. Våra goda relationer med såväl kunder som utvalda leverantörer gjorde emellertid att vi gemensamt kunde hitta en lösning på både kostnadskompensationer och leveransproblem.

Powerpipes resultat för 2015 är bra, vilket visar att företaget har en fortsatt positiv utveckling. De effektiviseringar som gjorts under ett antal år har givit utdelning. Under 2016 kommer vi att fortsätta arbetet med att stärka vårt varumärke i Sverige och på utvalda exportmarknader. Vi kommer att investera i den befintliga fabriken – den enda som tillverkar fjärrvärmerör i Sverige – samt arbeta för att göra logistiken ännu bättre. En del i detta arbete är en ny hemsida och en ny katalog, som är på väg ut på marknaden.

– Målet för Powerpipe är att ha en hög flexibilitet, bra leveransprecision och hög kundnöjdhet samt att vi står väl rustade att leverera ännu mer från vår moderna fabrik, säger VD Johan Korpås.

Powerpipe har idag fått besked att Logstor kommer att överklaga den stämningsansökan som konkurrensverket har skickat in till Stockholms tingsrätt gällande Logstors förvärv av Powerpipe Systems AB. Eftersom Powerpipe är part i målet omfattas man juridiskt av stämningsansökan. Detta innebär att det kommer bli en rättsprocess i Stockholms tingsrätt som avgör om transaktionen ska godkännas.

– Oavsett utgången i detta ärende, så arbetar vi fortsatt med att utveckla oss inom våra kärn- och fokusområden, som våra kunder ser som den viktigaste delen av vårt varumärke, säger Marknadschef Ulf Andreasson.

För mer information