Powerpipe utvald att leverera fjärrvärmeledningen mellan Köping och Arboga. Ett av 2016's största, svenska projekt.

Powerpipe har blivit tilldelad att leverera ca 30km rör, DN300/500, samt att leverera och utföra muffmontage.
Leveransen kommer att stata i Augusti och avslutas i mars 2017.
Värdet på den totala ordern uppgår till ca 25 miljoner och är en av de största rörleveranserna i Sverige i år.

Köpings kommun Tekniska kontoret skall anlägga en transiterings ledning, i dimension DN300, mellan Köping och Arboga en sträcka på c:a 15 km. Läggningsmetod kommer att vara konventionellt schaktningsarbete samt rörtryckning och styrd borrning.

Syftet med förbindelseledningen är att möjliggöra omhändertagandet av spillenergi från industriell verksamhet i Köping för transitering till fjärrvärmesystemet i Arboga.

För mer information