Öppettider under jul och nyår, samt lite viktig information

När vi nu sammanfattar 2020 så är det naturligtvis speciellt, för oss av två anledningar.
Coronaviruset har ställt till det för de flesta verksamheter, för oss konkret med utebliven inplanerad Powerpipedag.

Snart därpå kom nästa prövning – implementeringen av nytt affärssystem, som påverkat hela verksamheten och gav oss en rejäl törn vad gällde leveransprecision. Nu äntligen har vi börjat få ordning på både SAP och de nya arbetssätten kring det. Tack för ert tålamod under denna prövningarnas tid!

Vi vill i samband med detta utskick göra er uppmärksamma på att under 2021, närmare bestämt 1 februari, kommer vi förändra seriebenämningen, framförallt på enkelrör fr o m DN450, samt storleken på vissa rördelar.
Om man i anslutning till detta datum är noggrann med mått behöver man dubbelchecka detta vid beställning. De rördelar som är aktuella i dagsläget är T-stycken för enkelrör och dubbelrör samt reduceringar. En nyhet med detaljer kommer läggas upp på hemsidan, samt nedladdningsbar och tryckt katalog lanseras i samband med övergången.

Under hösten har vi kunnat certifiera oss för ISO 45001, ledningssystemet för arbetsmiljö. Det betyder att vi på Powerpipe numer aktivt arbetar enligt strukturer inom fyra olika standarder (kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö).

Tack för ännu ett år med gott samarbete och utveckling inom produkter till det energislag som kraftigt har bäring på ett hållbart samhälle – som kallas fjärrvärme. Flexibilitet, kundservice och kort ledtid kommer dock ALLTID vara vårt största fokus.
Tack för året 2020 och välkomna tillbaka 2021!

God Jul & Gott Nytt år!
Från oss alla på Powerpipe.

Årets juluppehåll är 24 december till och med 6 januari.
Om det är något akut under den tiden – kontakta er säljare, så hjälper han eller hon er.