Nyhetsbrev samt viktig info inför jul och nyår

Bästa kund,
En uppdatering från Powerpipe, den enda svenska tillverkaren av fjärrvärmerör.
Det är med stor glädje vi kan konstatera att intresset för fjärrvärme och därmed vårt bidrag till klimatomställningen, aldrig har varit större. Stärkta av detta vill vi berätta vad vi har på gång och hoppas att Ni vill vara med på vår gemensamma resa. Genom ett fördjupat samarbete med dig och ditt företag, tryggar vi fjärrvärmeleveranserna.

 

Vårt löfte till dig
Strax före semestern i år blev vi klara med implementeringen av ett nytt affärssystem. Alla med erfarenhet av sådana processer vet att det kan bli en del grus i maskineriet, men nu kan vi konstatera att systemen fungerar för oss igen och att vi återigen har mycket god leveranssäkerhet. Vi fortsätter förstås att mäta hur väl vi möter era förväntningar för att säkerställa att ert projekt alltid har material från Powerpipe i tid.
Vår målsättning är att leverera samtliga A-artiklar inom 10 dagar och samtliga B-artiklar inom 15 dagar från orderbekräftelse. Kontakta kundtjänst på order@powerpipe.se för lista.
För specialprodukter har vi två lösningar: en ”express” där vi har den kortaste ledtiden underentreprenörer samt en ”standard” där priset blir lägre men väntetiden ca två veckor längre.
Kvalitet och garanti

 

Visste Ni att vi har marknadens bästa garantivillkor?
Vi garanterar att samtliga produkter levereras i enlighet med de avtalade specifikationerna i anbudsunderlaget. Om det mot förmodan skulle förekomma en defekt eller avvikelse i samband med leveransen åtgärdar vi det i enlighet med kontrakts-/anbudsvillkoren.

 

Hållbarhetsfokus
Sveriges största inköpsorganisation för fjärrvärme gjorde en hållbarhetsrevision på sina leverantörer under 2021. Powerpipe fick toppbetyget 4,9, att jämföra med snittet som låg på 3,7. Detta gör oss mycket stolta men vi är inte färdiga där – vi fortsätter att sträva efter att öka vårt bidrag till ett hållbart samhälle ännu mer, både i leverantörsled såväl som genom att uppmuntra våra kunder att handla marknadens ”grönaste” rör, som kommer från oss.

 

Logistikinformation inför jul och nyår
Den sista utleveransdagen inför helgerna är de 21:e december och den första dagen 2022 för utleveranser är den 10:e januari.
För smidig planering önskar vi få in er order senast den 7:e december för att hinna med att leverera till den 21:e och senast den 8:e december om Ni önskar få materialet den 10:e januari. 2022.

 

Hisings Kärra, 22 november 2021

Fil för utskrift eller delning