NY PDF! Uppdaterad produktkatalog för 2020 att ladda ner

Nu finns ny version av vår produktkatalog i pdf-format att ladda ner.
Tillägg och rättningar är gjorda. Sidorna som ändrats i denna version har längst ner markerats med Utgåva 2020:1.

Senare i år räknar vi med att ännu en ny version kommer. För dig som använder tidigare katalog i pappersformat så är rådet att endast ha den för översikt, alla detaljer bör hämtas i senast nedladdningsbara pdf-version. Ny papperskatalog planeras tryckas under 2020.

För mer info, kontakta Jan Frick eller någon av våra säljare.

Produktkatalog 2020

För mer information