Nu har vi uppdaterat vårt beräkningsprogram Static Calculations

Vårt egenutvecklade beräkningsprogram Static Calculations finns nu i en uppdaterad version. Vissa små justeringar och rättningar har gjorts och en ny funktion har tillkommit.
Denna funktion handlar om frigrävning, där man får ett resultat av hur lång den maximalt kan vara med hänsyn till dess placering.
För mer information, kontakta Jan Frick eller någon av våra säljare.

För mer information