Konkurrensverket säger nej

Det var i september 2015 som LOGSTOR, med huvudkontor i Danmark, meddelade att man avsåg förvärva Powerpipe. Ärendet hamnade på Konkurrensverkets bord, eftersom både LOGSTOR och Powerpipe har betydande marknadsandelar. Den 12 februari 2016 meddelade Konkurrensverket att man avser att gå till domstol för att stoppa samgåendet.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida.