Hur kan man tänka vid val av isolering?

Våra isolerade rör har olika utförande och egenskaper.
Bättre isolering ger lägre årliga kostnader för värmeförluster.

Vi kan ge dig det underlag som behövs för att bedöma livscykelkostnad med tanke på rörinvestering och värmeförluster i det aktuella fallet. I hög grad påverkar fram-, retur- och marktemperatur samt framtida energipris vilken kombination av mediarörsdiameter och isolertyp som ger lägst total kostnad över tid.

Fråga oss om rätt val av isolering! Läs mer här
Du kan även prata med Jan Frick eller någon av våra säljare.

För mer information