Certifierade enligt energiledningsstandard ISO 50001

Våra produkter ger god energihushållning och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling vid användning, men även vår verksamhet och produktion påverkar omvärlden och miljön med sin energianvändning. Powerpipe har påbörjat ett systematiskt energiarbete, där bland annat energikartläggning av hela verksamheten ingått.

Vi  har nu blivit certifierade enligt energiledningsstandarden ISO 50001. Det innebär att vi nu är certifierade enligt kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och energi (ISO 50001).

För mer information