“Business as usual” hos Powerpipe Systems AB

Efter Patent & Marknadsdomstolens godkännande av transaktionen gällande Logstor Holding ABs förvärv av Powerpipe Systems AB har nu processen startat med ett ägarbyte. I denna process har Powerpipe Systems ABs ledning har varit i samtal med de nya ägarna Logstor om den fortsatta framtida utvecklingen av företaget.
Powerpipe Systems ABs ledning vill därmed ytterligare en gång förtydliga för marknaden följande:

  • Powerpipe Systems AB kommer fortsatt arbeta som ett fristående företag med en egen försäljningsorganisation.
  • Powerpipe Systems AB kommer att vara aktiva i alla de marknader som vi är verksamma idag.
  • Powerpipe Systems AB kommer att driva vidare utvecklingen för att vara en unik flexibel leverantör med korta ledtider och god kundservice.
  • Powerpipe Systems AB kommer att fortsätta utveckla fabriken i Hisings Kärra. Alla leveranser kommer som tidigare ske ifrån en punkt vilket är framgången i vår unika logistik till Er kunder.

Detta innebär ”business as usual” för alla våra kunder, samarbetspartner, intressenter och medarbetare.
Mer detaljerad information kommer efter att transaktionen är slutförd.