Beslut gällande Logstor Holding ABs förvärv av Powerpipe System AB

Powerpipe har idag fått besked av Patent & Marknadsdomstolen att de godkänner transaktionen gällande Logstors förvärv av Powerpipe Systems AB. Patent & Marknadsdomstolen är sista beslutande instans vilket innebär att domen inte kan överklagas av konkurrensverket.

Parterna kommer nu att genomföra processen enligt det signerade köpeavtalet per 2015-09-07. Ytterligare information ifrån Powerpipe System AB till kunder, leverantörer och partners kommer när transaktionen är genomförd.