You are here

Angående COVID-19

I en mycket stormig omvärld i skuggan av Covid-19 gör vi på Powerpipe vad vi kan för att fortsätta leverera produkter för ett hållbart samhälle.

Vi har i dagsläget inga störningar med avseende på råmaterialsinförsel, produktionskapacitet eller utleveranser.

Vi tillåter just nu endast personal som har en direkt koppling till vårt leveransflöde att vistas i våra byggnader.
Vi sätter stort fokus på att minimera smittspridning med målet att kunna fortsätta i samma takt.

Ta väl hand om er!