Kvalitet

Vi är certifierade av Bureau Veritas i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004. Det betyder att kvaliteten säkerställs i alla led, inklusive våra underleverantörer som utvärderas varje år. All produktion sker vid anläggningen utanför Göteborg, vilket ger oss maximal kontroll över samtliga moment och säkerställer att leveranserna uppfyller både kundkrav och gällande EN-normer.

Kvalitet i alla led

ISO 9001:2004 omfattar organisation, ansvarsfördelning, rutiner, processer och resurser. Där ingår bland annat följande:

 • Råvaruhantering
 • Tillverkning av rör och delar
 • Arbetsinstruktioner
 • Kontrollinstruktioner
 • Avvikelsehantering
 • Reklamationshantering
 • Underhåll.

Råvaror och produkter

Råvarorna kontrolleras med stickprov av både oss och våra leverantörer. Även produkter och utrustning provas kontinuerligt för att säkerställa att kraven från kunder, myndigheter med flera uppfylls. 100 procent av alla larm testas för att funktionen ska kunna garanteras. Dessutom utförs löpande prov av skumdensitet både för rakrör och rördelar. Provningarna dokumenteras och följs upp och produkterna märks enligt gällande normer.

SP

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utför varje år två test på fjärrvärmerör enligt funktionskraven i SS-EN 253 med avseende på:

 • Vidhäftning
 • Draghållfasthet
 • Vattenabsorption
 • Tryckhållfasthet
 • Hålrum och blåsor
 • Cellstorlek.

Resultaten dokumenteras i officiella rapporter. Stålets svetsfogar kontrolleras med röntgen enligt kraven i SS-EN 253, eller i enlighet med kundkrav, om dessa överstiger normen.

 

För mer information