You are here

Teknik

Den unika kunskap om isolerskum som vi samlat på oss genom åren har bland annat resulterat i kulvertar med optimalt effektiv isolering. Idag överträffar vår pentanbaserade PUR-isolering alla andra på marknaden tillgängliga produkter när det gäller temperaturtålighet och isolerförmåga.

Men vi nöjer oss inte med det, vi utvecklar kontinuerligt våra produkter i samverkan med kunder och forskningsorgan. Ett av resultaten är vår unika kombinationsventil där ventilarrangemanget byggs ihop till en enhet vid tillverkningen. Lösningen förbättrar både manövrerbarheten och säkerheten samtidigt som totalkostnaderna sänks.

Det räcker emellertid inte att produkterna har rätt egenskaper om inte rören sammanfogas på ett korrekt sätt. Därför har vi listat ett antal punkter som är viktiga att beakta. Läs mer om detta under Säker muffning.

Under Specifikationer kan du läsa om våra produkters egenskaper och under Standarder och normer kan du se vilka regelverk som styr vår verksamhet.

För mer information