Uppdaterad produktkatalog och programvara

Nu finns ny version av vår produktkatalog i pdf-format att ladda ner. Ett antal justeringar har gjorts för att ännu bättre hitta rätt information om oss, våra produkter och tekniken kring användning av dem. Sidorna som ändrats har längst ner markerats med Utgåva 2018.

Vårt egenutvecklade beräkningsprogram Static Calculations finns nu i en uppdaterad version. Små justeringar av utskriftsrapporter har gjorts och det finns möjlighet att spara indata för senare användning.

För mer info, kontakta Jan Frick eller någon av våra säljare.

Produktkatalog 2018

För mer information