Uppdaterad produktkatalog för 2019 att ladda ner

Nu finns ny version av vår produktkatalog i pdf-format att ladda ner.
Tillägg och rättningar är gjorda. Sidorna som ändrats i denna version har längst ner markerats med Utgåva 2019:1.

Senare i år, med full implementering nästa år, kommer fler ändringar som påverkar vårt sortiment.
En ny EN253 samt EN13941 som delas i två delar (-1 och -2) gör att små justeringar bl a i produktkatalogen är förestående.

För mer info, kontakta Jan Frick eller någon av våra säljare.

Produktkatalog 2019

För mer information