“Business as usual” hos Powerpipe Systems AB

Efter Patent & Marknadsdomstolens godkännande av transaktionen gällande Logstor Holding ABs förvärv av Powerpipe Systems AB har nu processen startat med ett ägarbyte. I denna process har Powerpipe Systems ABs ledning har varit i samtal med de nya ägarna Logstor om den fortsatta framtida utvecklingen av företaget.
Powerpipe Systems ABs ledning vill därmed ytterligare en gång förtydliga för marknaden följande:

  • Powerpipe Systems AB kommer fortsatt arbeta som ett fristående företag med en egen försäljningsorganisation.
  • Powerpipe Systems AB kommer att vara aktiva i alla de marknader som vi är verksamma idag.
  • Powerpipe Systems AB kommer att driva vidare utvecklingen för att vara en unik flexibel leverantör med korta ledtider och god kundservice.
  • Powerpipe Systems AB kommer att fortsätta utveckla fabriken i Hisings Kärra. Alla leveranser kommer som tidigare ske ifrån en punkt vilket är framgången i vår unika logistik till Er kunder.

Detta innebär ”business as usual” för alla våra kunder, samarbetspartner, intressenter och medarbetare.
Mer detaljerad information kommer efter att transaktionen är slutförd.

 

 

För mer information